často kladené otázky

Prečo by som mal začleniť do Delaware?
Aké sú výhody začlenenia do spoločnosti Delaware?
Prečo by som mal zvoliť Delaware pre svoju novú spoločnosť?
Aký je rozdiel medzi Delaware Corporation a Delaware LLC?
Ktorý typ spoločnosti je pre mňa vhodný?
Čo je registrovaný agent? Potrebujem jeden?
Čo je EIN?
Ako získam EIN (federálne daňové identifikačné číslo). Potrebujem jeden?
Existujú nejaké opakujúce sa poplatky za údržbu spoločnosti alebo LLC?
Ako môžem podať svoju zahraničnú spoločnosť v štáte Delaware?
Musím podať svoju novú Delaware Corporation alebo LLC v mojom domovskom štáte?
Ako môžem podať svoju zahraničnú spoločnosť v štáte Delaware?
Môže byť rovnaká osoba akcionárom, funkcionárom a riaditeľom?
Potrebujem adresu firmy v spoločnosti Delaware?
Potrebujem licenciu na podnikanie?
Musí byť môj firemný bankový účet v Delaware?
Prečo by som sa mal začleniť do Delaware?
Môže zahraničná osoba alebo spoločnosť založiť spoločnosť Delaware Corporation alebo LLC?
Čo je registrovaný agent a prečo ho potrebujem v Delaware?
Aký subjekt by som mal vytvoriť?
Aké sú náklady na proces registrácie?
Aký typ obchodnej formy by som mal nastaviť v Delaware?